نخل اریکا

روش نگهداری نخل اریکا

فارسی رایج اریکا

نام انگلیسی ARECA PALM

بی شک یکی از بهترین نخلها برای زینت خانه، ادارات ، شرکت ها و بانک ها می باشد.کمی از نظر ظاهر با کنتیا تفاوت دارد و آن هیبت و بزرگی کنتیا  در این گیاه دیده نمیشود! به همین دلیل برای اتاق ریاست مناسب نیست.  .نخل اریکا گیاهی است از خانواده ی اریکاسه و بومی منطقه ماداگاسکار که متاسفانه در این منطقه نسل این گیاه بطورجدی تهدید میشودگیاهی بسیار سازگارپذیر با محیط بیرون یا داخل خانه میباشد این گیاه دارای رشدزیاد و تا ۶ متر و کمتر میتواند رشد کند و معمولا ۶ تا ۸ برگ روی یک دمبرگ بزرگ از بدنه ی اصلی  به طرز زیبایی طاق مانند روبه بیرون و پایین بیرون زده است هر برگ اصلی از ۴۰ الی ۶۰ برگچه فرعی تشکیل شده  است همچنین اسم انگلیسی آن از رنگ زردطلایی دمبرگ ان مشتق شده است.

برای رشد به محیطی روشن و خشک نیاز دارد ،این گیاه را دور از رادیاتور قرار دهید.

 نیازها:

نور

این گیاه به سایه مقاوم است ولی در نور غیر مستقیم بهترین عملکرد را دارد(پنجره شمالی و شرقی)

دما

نیاز به هوای گرم اتاق دارد زیرا بومی مناطق گرمسیری میباشد (۱۵الی ۳۰)

آبیاری

هفته ای ۲ باز کافی است ، به آبیاری متوسط نیاز دارد هرگز اجازه ندهید خاک خشک شود  و زه کشی را  بازدید کنید

رطوبت

نیازمند رطوبت بسیار زیادی می باشد. در صورتی که رطوبت مورد نیاز این گیاه تامین نشود باعث خواهد شد تا لبه برگ ها زرد یا سیاه شوند.

تغذیه

کودهایی که به مرور تجزیه و آزاد شوند یا کودی با ترکیب 20-20-20 درصد متشکل از NPK (همراه با سایر عناصر کم‌مصرف مورد نیاز) به صورت ماهانه با دوز یک در هزار یا نیم در هزار برای رشد گیاه مفید خواهد بود.

خاک مناسب

به خاک سبک و غنی با واکنش کمی اسیدی ۶ نیاز دارد(با اضافه کردن تفاله چایی به خاک میتوان واکنش آنرا اسیدی و با پوست تخم مرغ واکنش را  قلیایی کرد!!)

مشکلات متداول
برگ ها زرد میشوند.

+ شوری خاک را بررسی کنید شاید از آب آبیاری باشد. حتما از آب جوشیده یا معدنی استفاده شود یا ممکن است از آفت یا کمبود عناصر باشد، همچنین میتواند از کمبود رطوبت محیط باشد.

– نوک برگها قهوه ای میشود.

+ از کمبود رطوبت ، خشکی و گرما میباشد.

– روی برگها تار عنکبوت دیده میشود.

+ مربوط به کنه میباشد طبق دستور از سم کونفیدور استفاده کنید و برای پیش گیری رطوبت گیاه تامین باشد.

– گیاه بیحال است و خود را انداخته است.

+ از آبیاری زیاد یا تشنگی ، سرما یا گرما میباشد شرایط را بازبینی کنید.