طبیعت زیبای آذربایجان

aeonium_aizoon

آئونیوم،ناز آذربایجان!

ناز آذربایجان! آئونیوم آیزون مطمئنم همتون تا بحال ازین ساکولنت باحال داشتین! یکی از زیباترین و البته رایج ترین ساکولنتای موجود دربازار ایرانه. داشتم تو کتابا دنبال زیستگاه این گیاه میگشتم که خیلی از اونا نوشته بودن شمال و شرق آفریقا! ولی شاید براتون جالب باشه که این ساکولنت زیبا تو طبیعت آدربایجان موجوده و [...]