دیش گاردن بتنی کاکتوس

هدف اصلی ما، تولید انواع گیاهان زینتی و کاکتوس در فضای بسیار کم و محدوده بوده است. شاید برای شما سوال باشد که چرا تولید در محیط کم و محدود!

با توجه به شرایط آب و هوایی و همچنین کیفیت خاک منطقه آذربایجان غربی، همواره سعی کرده اینم از این پتانسیل به خوبی استفاده کنیم. تمامی محصولات عرضه شده در فروشگاه ما، تولید شده در شهر ارومیه و متعلق به گلخانه یوگل می باشد.